Vyžiadajte bezplatnú cenovú ponuku  Rozloha:

  Garáž:

  Teras:

  Plastifikátor :

  PP vlákno:

  Práca (štrk a cement zabezpečí objednávateľ):

  S materiálom (kompletná práca, štrk, cement):