Poter - Norma

Technológia

Mieša sa priamo na stavbe pomocou betónového čerpadla. Doprava poteru je zaistená strojom na určené miesto max do vzdialenosti 100m a do výšky max 45metrov.

Základom týchto strojov je nádoba, v ktorej je uložený miešací mechanizmus. Všetky komponenty vchádzajúce sa do poteru sú umiestené do tlakovej nádoby, zavlhčené požadovaným množstvom vody a dokonale premiešané miešacím mechanizmom pracujúcim sa na princípe núteného miešania. Vlastné miešanie sa uskutočňuje v uzavretej tlakovej nádobe s pretlakom vzduchu približne do 5-10 barov, kde tlakový vzduch zabezpečuje prevzdušnenie zmesi a tým podporuje jej rýchlejšie a kvalitnejšie premiešanie. Výsledkom spolupôsobenia núteného miešacieho mechanizmu a tlakového vzduchu je kvalitne premiešaná homogénna poterová zmes, ktorá je pripravená na aplikáciu za približne 90 až 120 sekúnd miešania!

Zmes sa dopravuje na miesto použitia tlakovým vzduchom po hadiciach. V skutočnosti miešacia lopatka vtlačí dávku poterovej zmesi do vyústenia tlakovej nádoby, v ktorom je posunutá tlakovým vzduchom. Za ňou nasleduje ďalšia dávka zmesi a opäť vzduch. Takto sa zmes dopraví na koniec hadice, ktorej vyústenie je tangenciálne pripojené k rotačnej ploche. Tu odovzdá svoju kinetickú energiu získanú dopravou a padá na miesto použitia.

Dieselové čerpadlo BRINKMANN Estrich Boy DC 260/45

Novinkou je bezprašné nasávanie vzduchu zhora, čím sa uchováva čistý vnútorný priestor. Chladič dieselového motora s kvapalinovým chladením je taký veľký, že neohrozí prehriatie stroja. Podvozok EstrichBoy a sa priraďuje k robustným typom vo svojej triede.

Nízke ťažisko a celistvosť zariadenia umožňujú jednoduchú manipuláciu so strojom na stavenisku.

Technický popis:

Výkon: Dopravné množstvo 4,0 m3/h,

Dopravná vzdialenosť 120 m

Dopravná výška 45 m

Hmotnosť: 1480 kg

Dĺžka: 4000 mm, šírka: 1480 mm, výška: 1380 mm

 • Kvalitné potery

  Spĺňame najvyššie kvalitatívne kritéria s využitím najmodernejšej techniky a v normovaných pracovných postupoch, spoločne s prijateľnými cenami.

 • Cenová ponuka

  Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku od nás.

 • O nás

  Spĺňame najvyššie kvalitatívne kritéria s využitím najmodernejšej techniky a normovaných pracovných postupov, spoločne s prijateľnými cenami.

 • Referencie

  Zoznam zrealizovaných referencií v mínulých rokoch.

 • Kompletné potery

  Kompletne zabezpečíme Vám poter vrátane materiálu. Betónové potery a podlahové vykurovanie v jednom je najlepším riešením.

 • Kontakty 0903/930-829

  S dalšími otázkami, prosím, bez váhania obráťte sa na nás.