Poter - Norma

Norma

Poter je vhodný na realizáciu interiérového - exteriérového kontaktného, oddeleného aj plávajúceho poteru, ako vyrovnávacia vrstva pod rôzne druhy podláh, ako úžitková vrstva v menej namáhaných priestoroch na všetky bežné materiály.

Betónový poter je najvhodnejší pri podlahách s podlahovým vykurovaním.

Na zabezpečenie voľného pohybu poterovej dosky musí byť poter od okolitých stien a iných zvyslých vystupujúcich konštrukcií oddelený Okrajovou diletačnou páskou PE.

Podklad musí vyhovovať platným normám ČSN EN 13318 - ČSN 74 4505 , musí byť pevný, dostatočne vyzretý, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu a nečistôt, bez zvyškov starých náterov, resp. lepidiel.

Pri oddelenom poteri je odporúčaná hrúbka vrstvy Poteru od 40 mm do 60 mm.

Pri plávajúcom poteri musí byť hrúbka poterovej vrstvy od 50 mm do 60 mm.

Hrúbka poterovej vrstvy je tiež závislá od uvažovaného zaťaženia podlahy a od deformačných charakteristík použitej podlahovej izolácie.

V prípade realizácie poteru s podlahovým vykurovaním musí byť dodržaná hrúbka poterovej vrstvy min. (35+d) mm, pričom d je priemer rúrok vykurovacieho systému.

Pri oddelenom a plávajúcom poteri sa ako deliaca vrstva používa Separačná fóliaFE.

Teplota vzduchu a podkladu sa nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C a prekročiť+30°C.

Pri spracovaní a tuhnutí materiálu je potrebné chrániť plochy pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra, 2 dni sa musí udržiavať vo vlhkom stave.

 • Kvalitné potery

  Spĺňame najvyššie kvalitatívne kritéria s využitím najmodernejšej techniky a v normovaných pracovných postupoch, spoločne s prijateľnými cenami.

 • Cenová ponuka

  Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku od nás.

 • O nás

  Spĺňame najvyššie kvalitatívne kritéria s využitím najmodernejšej techniky a normovaných pracovných postupov, spoločne s prijateľnými cenami.

 • Referencie

  Zoznam zrealizovaných referencií v mínulých rokoch.

 • Kompletné potery

  Kompletne zabezpečíme Vám poter vrátane materiálu. Betónové potery a podlahové vykurovanie v jednom je najlepším riešením.

 • Kontakty 0903/930-829

  S dalšími otázkami, prosím, bez váhania obráťte sa na nás.